Uavhengig

Vi i Kraft Finans yter uavhengig rådgivning til våre kunder. For deg som kunde innebærer det at ingen av våre råd knyttet til plasseringer i ulike produkt er avhengig av kostnadene du betaler. Dine kostnader er som kjent
inntektene til oss og våre leverandører. Hos oss betaler du en fast årlig avgift og mottar eventuelle honorarer fra våre leverandører som vi ville fått til fradrag.

Tidligere har skillet mellom avhengig og uavhengig rådgivning i markedet for investeringsrådgivning vært lite gjennomsiktig. Ny lovgivning fra EU er i ferd med å skape et tydeligere og mer gjennomsiktig marked for forbrukere i hele Europa. Regelverket som har fått navnet Mifid II er en videreføring av Mifid I som ble innført i 2007, og skal være implementert med effekt fra januar 2017. Vi i Kraft Finans tolker foreløpig at vi er innenfor rammen av uavhengig rådgiver i forhold til det nye regelverket.

Som en uavhengig aktør på markedet kan Kraft Finans velge produkter basert på kvalitetskriterier uten å måtte ta hensyn til eierforhold eller konsern som ofte bank eller andre må ta hensyn til. Vårt mål er kun å finne frem til gode produkter som våre kunder kan investere i.

Våre kunder kan derfor være trygge på at vi kun har deres beste som mål når vi velger produkter og gir våre råd. Dette gjelder uansett om du er kunde hos en megler eller rådgiver hos oss.

Vil du vite mer, ta kontakt med oss for mer informasjon.