Kompetent

For at våre kunder skal føle trygghet knyttet til våre råd, må vi ha kunnskapen om markedet og produktene vi gir råd om. Samtlige av våre meglere og  rådgivere har høyere utdanning innenfor økonomiske fag og har bestått autoriseringen som kreves for å kunne gi gode råd på en forståelig måte for kundene.

Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR) er en nasjonal autorisasjonsordning som skal
fremme og sikre nødvendig kunnskap, holdninger og ferdigheter hos finansielle rådgivere.

En felles minstestandard og en felles test i et kontrollert miljø av at rådgiverne oppfyller kravene til denne standarden bidrar til å gi ordningen legitimitet og troverdighet slik at kundene kan ha den nødvendige tilliten til rådene som gis. Kraft Finans er gjennom sitt medlemskap ansvarlig for at kravene i ordningen overholdes for ledelse og ansatte.

Du kan lese mer om dette her.

Våre meglere har gjennom Verdipapirforetakenes Forbund bestått en tilsvarende test som våre rådgivere.

Du kan lese mer om denne ordningen her.