Aktiv

En del av våre kunder har lite kompetanse knyttet til aksje, rente eller valutamarkedet. Andre kunder har denne kompetansen men mangler tid til å følge med ved siden av egen jobb og familie. Markedene blir påvirket av mange faktorer daglig, og dersom man ikke har tid eller interesse blir det raskt en uoverkommelig oppgave å
følge med, samt å handle basert på de stadige forandringene som påvirker utviklingen på dine plasseringer.

Les mer om hvordan vi analyserer trendene i markedet her

Vi i Kraft Finans følger markedene aktivt og gjør våre analyser basert på erfaring og kunnskap blant våre ansatte. Sammen med innspill fra ulike leverandører setter det oss i stand til å gi deg som kunde et oppdatert bilde på hvordan vi mener du bør investere dine midler.

Du som kunde får tilsendt relevant informasjon knyttet til dine plasseringer jevnlig, og ved behov sender vi ut kommentarer knyttet til aktuelle hendelser. Dette gjelder særlig for våre kunder som investerer i aksjer, råvarer eller valuta på meglerbordet.

Våre investeringsrådgivere og meglere tar også aktivt kontakt med deg som kunde dersom det er endringer i markedet som tilsier at du bør gjøre forandringer i din portefølje.

Ta kontakt for å bli kunde og få en aktiv rådgiver du også.