Våre verdier

Hvilke verdier vi står for gjenspeiles ofte i hvordan andre oppfatter oss. For Kraft Finans er fornøyde kunder som opplever en forventet avkastning den viktigste drivkraften i vårt daglige arbeid. De verdiene våre kunder skal oppleve hos oss er:

Uavhengig

Kompetent

Aktiv