Sandnes

Kraft Finans AS avd. Sandnes

Besøksadresse:                                                                                                                                                                                        Tredje etasje, Trim Towers, Larsamyrå 18

Postadresse:                                                                                                                                                                                        Postboks 1063
4391 Sandnes

Tlf.: 51977440
Email: resepsjon@kraftfinans.no