Modellportefølje verdipapirfond

Kraft Finans sin modellportefølje med standardvektingen:

Hvordan bestemmes innholdet

Kraft Finans benytter seg av forskjellige verktøy for å avgjøre hvilke verdipapir som anbefales i de ulike geografiske områdene og bransjene.

Hovedfokus blant de porteføljene som anbefales av Kraft Finans med brede mandater hva gjelder geografi og bransje.

Vår erfaring tilsier at man som regel enten blir springende etter og kommer sist inn, eller så velger man en region/bransje som plutselig utsettes for spesifikke negative hendelser som igjen påvirker avkastningen negativt sammenlignet med andre.

Ta kontakt for mer informasjon!