Modellportefølje enkeltaksjer

Investeringsunivers

Kun de mest likvide aksjene på Oslo Børs . Vårt investeringsunivers er dermed OBX-indeksen, som består av de 25 mest omsatte aksjene notert på Oslo Børs i hovedindeksen OSEBX.

Filosofi

  1. Langsiktighet
  2. Verdiskapningen i bedrifter skjer over flere år
  3. Slik unngår vi å handle på kortsiktige markedsbevegelser og avisoverskrifter

Strategi

Vi bruker en «top-down»approach for å identifisere hvilken aksjer som skal være i porteføljen:


 Ta kontakt for mer informasjon!