Bakgrunn

For å skape en merverdi som investeringsrådgiver innen verdipapirer har Kraft Finans AS modellporteføljer som tilbys kundene. Målsetningen er å generere god risikojustert avkastning til kundene. Det er to veier til god risikojustert avkastning i en portefølje: innhold og dosering.  Den ene veien går gjennom utvelgelse av gode verdipapirfond vi mener kan skape gode porteføljer med diversifisering og spissing mot de geografiske områdene eller bransjene vi har mest tro på. Den andre veien går gjennom fordelingen mellom verdipapirene som vil øke eller begrense effekten av risikoen i porteføljen. Utgangspunktet for denne fordelingen vil være vårt gjeldende markedssyn kombinert med de gjeldende markedsforhold.

Innhold versus dosering

Både innhold og dosering er viktige parametre for å skape god risikojustert avkastning. Som investeringsrådgivere i Kraft Finans har vi mulighet til å dra fullt nytte av begge verktøy, og målet er at kundene skal få en merverdi gjennom begge aktivitetene.

Det er selvsagt mye å hente i å velge fond som over tid gjør det bedre enn konkurrentene, og her kan man gjerne skape meravkastning på noen prosenter per år i beste fall. Men, tenk hvor mye meravkastning vi kunne ha
generert om vi hadde klart å vekte riktig til enhver tid - den velkjente regla om å kjøpe på bunn og selge på topp... Klarer vi å redusere effekten av nedgangstider på porteføljene med f.eks. 25% samt at vi maksimerer
oppgangstidene med tilsvarende, så snakker vi om en betydelig merverdi for kundene.

Hvordan bestemmes vektingen?

Det å beslutte vektingsforholdet i en portefølje kan gjøres både enkelt og komplisert - og ingen har noensinne funnet en god fasit på dette. Ingen modeller er helt vanntette og det vil alltid være kriser og nedgangsfaser, eventuelt oppgang, som man bommer på eller går glipp av. Kunsten å vekte raskt og riktig baserer seg mye på å identifisere snupunkter i økonomien både riktig og tidlig nok. De såkalte ledende indikatorene (i tillegg til industriproduksjon og innkjøpssjefsindekser) er velkjent som en slik tidlig indikasjon på hvor økonomien bærer hen, og fanger opp snupunktene og varsler oss om dem. Kraft Finans benytter OECD sine ledende indikatorer i sine analyser, og på basis av disse bestemmes vektingen i modellporteføljene, både overordnet og for vektingen i ulike geografiske områder. Modellen til OECD deler opp de økonomiske syklusene i fire faser : 1) opphenting, 2) vekst, 3) kontraksjon og 4) nedgang.


 OECD benytter ulike indikatorer fra de ulike landene for å konstruere indikatorene og dermed identifisere hvilke fase økonomien befinner seg i. Som referanseverdi benytter OECD BNP (brutto nasjonalprodukt), og
indikatorene har historisk truffet meget bra hvor de har ligget 6 måneder foran økonomien med sine varslede vendepunkt. Historisk har vendepunkter i aksjemarkedet også ligget 6 måneder foran vendepunkter økonomien, slik at disse indikatorene brukt riktig ville gitt oss en mulighet for og "se" børskrakkene i 1987, 2000 og 2008. OECD presenterer oppdaterte ledende indikatorer månedlig.