Vår investeringsfilosofi

Vi mener at verdipapirfond og enkeltaksjer er sentrale deler av en investors portefølje, og vi verdsetter den likviditeten som disse representerer. Les mer om vår modellportefølje innen verdipapirfond og bakgrunnnen for denne.

Våre anbefalte aksjer analyseres med utgangspunkt i den samme bakgrunnen men utvalget er bevisst begrenset til norske aksjer. Du kan lese mer om dette her.