Markets

Firmaets meglerbord, Kraft Markets, er et tilbud til deg som handler mye og ofte og som både er glad i og som har økonomi til å ta risiko. Her kan du enten benytte meglernes ekspertise og erfaring eller du kan handle selv på din marginkonto på nett 24 timer i døgnet. Vi benytter den prisbelønte plattformen til Saxo Bank og denne gir tilgang til å handle både aksjer, børsindekser, valuta, råvarer, renteinstrumenter og indeksfond. Det er også store gearingmuligheter og fleksibiliteten i systemet er enorm. 

 
Vi vil imidlertid få presisere at marginkontoen og dens store gearingmuligheter også innebærer en potensielt sett stor risiko for å tape penger, og vi understreker at dette produktet passer best til den mer spekulative kunde. 
 
Meglerne i Kraft Markets kan nås på telefon 51977449. Ta kontakt for å høre mer om mulighetene i dette systemet!

Mer om meglerbordet

Vårt meglerbord, Kraft Markets, er lokalisert ved hovedkontoret i Sandnes og hjelper kunder som har et mer kortsiktig perspektiv i sin investeringsportefølje. Vi benytter her såkalte marginkontoer som tilbyr den største fleksibiliteten, og for den mer aktive og risikovillige kunden er marginkonto den beste i klassen. Handel på marginkonto gir deg eksponering mot verdens største markeder med en gearing som gir deg umiddelbar effekt på kontobeholdning. Hos oss har du tilgang til det beste innen design, pris og informasjon - viktige kriterier for suksess.

De ansatte i Kraft Markets har lang erfaring og kunnskap innen finansmarkedene og kan være din kartleser i disse spennende markeder. Med vårt fokus på tilgjengelighet og god service, samt personlig og tett oppfølging, har vi sammen gode forutsetninger til å kunne oppnå bra avkastning på din marginkonto. I dagens turbulente finansielle verden skjer det mye og i et forrykende raskt tempo. Investorer som ønsker å ha et aktivt forhold til sin portefølje og til å kunne være i stand til å ta veloverveide beslutninger, er også tjent med å ha et våkent øye på det som skjer i det helt korte bildet. Alle hendelser i nyhetsbildet kan skape store kortsiktige muligheter i markedet som den spekulative kunde vet å forsøke å utnytte. Gjennom en marginkonto og vårt meglerbord har du muligheten til akkurat dette gjennom handel på både aksje-, valuta- og råvaremarkedet - enten som et supplement til eller som hoveddel av din portefølje.

Vi vil likevel påpeke at det å investere i verdipapirer alltid innebærer en risiko, og benytter man seg av gearing på marginkontoen vil dette medføre høyere risiko. En relativt liten markedsbevegelse kan gjøre store utslag på din konto ved høy gearing, og du kan risikere å tape mer enn det innskutte beløpet. Slike investeringer er derfor ikke hensiktsmessig eller egnet for alle kunder, og det er særdeles viktig at du fullt ut forstår risikoen forbundet med marginkontoer. Vi vil rådgi deg etter beste evne, men det er også viktig at du som kunde er inneforstått med at handel på marginkonto kan innebære betydelig risiko.

Vi vil også presisere at Kraft Finans fraråder såkalt daytrading på generelt grunnlag, og advarer om at de samlede kostnadene ved svært hyppig handel på marginkonto kan utgjøre store summer. Det er derfor viktig å ta hensyn til dette elementet i din investeringsstrategi, og at ikke transaksjonskostnadene ødelegger dine sjanser for positiv avkastning.