Verdipapirfond

Vi mener at rentefond, obligasjonsfond, aksjefond og enkeltaksjer er sentrale deler av en investors portefølje, og verdsetter den likviditeten som slike representerer. Det er sikkert mange gode investeringer i andre aktivaklasser, men den dagen det stormer i markedet eller når man trenger å ta ut pengene er det godt å vite at de kan realiseres med et enkelt tastetrykk og til en reell og fornuftig markedspris.

I tillegg vet vi at det skapes positive verdier over tid i det generelle næringslivet, og gjennom å være medeier i bedrifter - enten direkte eller via fond - blir en medeier av denne verdiskapningen. Det kan selvsagt svinge litt, og tidvis mye på børsene, og dette blir spesielt synlig når man har daglige verdsettelser av verdipapirene, men generelt sett vil vi hevde at den letteste og sikreste veien til god avkastning som er høyere enn risikofri rente vil være å ha penger plassert i rentemarkedet eller aksjemarkedet. 

Vår jobb består i å plukke de beste produktene fra disse markedene, samt å rådgi rundt timing og vektinger ut fra markedsforventninger. Vi tar denne jobben svært seriøst og tilbyr våre kunder modellporteføljer som dem kan velge å følge. Dersom en ikke følger modellporteføljene vil en kunne motta individuell rådgivning basert på ens egne preferanser til markedet og utvalget.

Ta kontakt med oss for å høre mer om denne tjenesten!