Skadeforsikring

Vi vet at våre kunder også har forsikringsbehov, og i dette markedet er det også en stor skare av aktører med varierte priser. Vi har knyttet til oss et forsikringsagentur hos Nemi Forsikring og kan tilby våre kunder et forsikringstilbud fra denne billige aktøren. Vi skal ikke hevde at vi alltid vil være billigst på forsikring, men la oss gjerne komme med et tilbud for å se om vi kan skape noen gode besparelser i privatøkonomien ved å få redusert den årlige forsikringspremien til husstanden.