Alternative investeringsprodukter

Vi vet av erfaring at mange kunder har sine investeringer spredt hos forskjellige aktører og i forskjellige plattformer. Noen investeringer kan være likvide, mens andre igjen kan være helt fastlåste og hvor utstederne kan være vanskelig å få tak i eller at man rett og slett ikke ønsker å være i kontakt med dem.

Vi tilbyr derfor, som en av de få aktørene i landet, en rådgivningspakke som gjelder helt uavhengig av om vi har levert produktene eller ei. Man får her en fastprisavtale med rådgivning på produkter man har kjøpt andre steder, og forutsatt forhåndsgodkjennelse vil vi kunne sette oss inn i produktene og tilby følgende:

  • Yte uavhengig rådgivning med lokal oppfølging uten noen føringer fra utstederne.
  • Være informert om produktene og kunne oversende siste rapporter fra selskapene ved behov.
  • Ta kontakt med deg som kunde dersom det er forhold av betydning som krever din oppmerksomhet.
  • Proaktiv rådgivning i forhold til potensielle kjøps-/salgsmuligheter i de aktuelle produktene.
  • Innkalle til regelmessige oppfølgingsmøter og/eller telefonsamtaler med gjennomgang av porteføljen.
  • Være kontaktledd, administrere og formidle salgs- eller kjøpsordrer til utsteder via beste egnet plattform.
  • Yte bistand og veiledning i forbindelse med skatte- og arverelaterte spørsmål.

Kraft Finans AS vil fakturere deg som kunde for oppdraget og du er dermed sikret at vi ikke mottar returprovisjoner eller såkalte kickbacks som farger vårt syn på dine investeringer, hvor mye du skal investere eller hvor lenge du skal være investert. Avtalen sikrer deg helt uavhengig rådgivning, men kan også når som helst sies opp med tre måneders varsel.

Ta kontakt med oss for å høre mer om denne tjenesten!