Tjenester

I Kraft Finans betjener vi i all hovedsak to typer kunder. Den ene gruppen er privatpersoner som har midler de ønsker å plassere og/eller motta investeringsrådgivning rundt. Vi har også bedriftskunder, som i hovedsak er små/mellomstore firmaer som har overskuddsmidler de ønsker å plassere i investeringsobjekter eller at de i seg selv er rene investeringsselskaper.

Våre tjenester kan grovt sett deles opp i to underområder - investeringsrådgivning og meglertjenester. Les mer om de forskjellige områdene under de respektive fanene.