Om oss

Kraft Finans AS ble etablert i 2001 og er et norsk verdipapirforetak med konsesjon fra Finanstilsynet. Våre konsesjoner dekker tjenestene investeringsrådgivning og mottak/formidling av ordrer. Vi innehar også tilleggstjenestene utarbeidelse og formidling av investeringsanbefalinger, analyser og anbefalinger, samt tjenester tilknyttet fulltegningsgarantier. Vi har kontorer i Tromsø, Trondheim, Ålesund og Sandnes.

Hos oss har vi kun autoriserte rådgivere, og alle er godt utdannet og har mange års erfaring fra bransjen. Vi fokuserer både på at du skal oppnå god risikojustert profitt på dine investeringer og at dette skal skje på en bærekraftig måte gjennom en uavhengig tilnærming i rådgivningen. For de fleste av våre kunder er det langvarige perspektivet det viktigste, og vi vil aldri rådgi våre kunder inn i investeringer som bryter med vårt etiske grunnlag. Vi har alltid en tett dialog med våre kunder, og på den måten sikrer vi oss at kundene alltid får nøyaktig det de er på jakt etter samt at kundene sikres god oppfølging.

Du kan lese mer om våre tjenester på denne siden eller ta kontakt med en av våre rådgivere på telefon eller e-post. Du finner all vår kontaktinformasjon her: Kontakt.