Boligutleie Holding 3 AS - oppdatering

05.05.2015 15:34

Det er kommet oppdatert informasjon om det nye budet som nå tilsvarer 10,50 per aksje. Budet er fortsatt en del høyere enn det opprinnelige budet via Danske Bank på 9,00 per aksje. Forskjellen er imidlertid at motbudet innebærer at BUH3 selger «innmaten» mens Patrizia ønsker å kjøpe selve BUH3. Førstnevnte vil kreve at det holdes ekstraordinær generalforsamling og 2/3-dels flertallsavgjørelse før det kan gjennomføres. Hva gjelder oppgjør sies det at dette nye budet - forutsatt at generalforsamling godtar det - vil gi kontant oppgjør på 10,25 kroner per aksje i juli, og de resterende 0,25 til høsten. Hele dette motbudet er likevel forutsatt en suksessfull gjennomgang av selskapet (såkalt due diligence) samt også at kjøper klarer å ordne finansiering av selve kjøpet i tillegg til nevnte positivt generalforsamlingsvedtak.

Det skal sies at dette ikke er ubetydelige forbehold etter vår mening, men alt i alt er motbudet per i dag vårt foretrukne alternativ og det vi anser som best for våre kunder. Likevel, vi er i løpende kontakt
med Danske Bank som representerer den første budgiveren og avventer en respons derfra på om de vil øke sitt bud og matche, eventuelt høyne sitt bud.

På det nåværende tidspunkt mener vi at våre kunder ikke bør takke ja til tilbudet på 9,00 med frist i  morgen og avvente avgjørelse slik at man potensielt kan stille til generalforsamling og gi sin støtte til styrets innstilling om motbudet på 10,50, men vi avventer som nevnt også en tilbakemelding fra Danske Bank på eventuelle nye motbud. Inntil videre mener vi altså at våre kunder fortsatt skal forholde seg passive,
så vil vi komme tilbake med ny vurdering så snart vi har mer informasjon.

Har du spørsmål, vennligst kontakt din rådgiver hos oss.