Rapporter

Våre kunder mottar uten ekstra kostnader ulike rapporter som en del av sitt kundeforhold enten det er aksjer,  valuta, verdipapirfond eller unoterte aksjer.

Eksempel på rapport innen aksjer finner du her.

Eksempel på modellportefølje finner du her.

Eksempel på rapport innen valuta finner du her.

Eksempel på rapport innen unoterte aksjer finner du her.