Ledelsen

Kraft Finans AS har følgende personer i ledelsen:

 • Adm. dir.: Jostein Puntervoll
 • Nestleder: Erik Isaksen
 • Kontorleder Tromsø: Ronny Hansen
 • Kontorleder Trondheim: Morten Aune
 • Kontorleder Ålesund: Christian Loe Muri
 • Kontorleder Oslo: Anders Gøllner
 • Kontorleder Sandnes: Jostein Puntervoll

I styret sitter følgende personer:

 • Styreleder: Sveinung Byberg
 • Styremedlem: Bjørn Maaseide
 • Styremedlem: Rune Kenneth Nygård
 • Styremedlem: Kari Bjerk
 • Styremedlem: Sveinung Hestnes
 • Styremedlem: Stian Røisland

Eierne i Kraft Finans AS er:

 • Maaseide Promotion AS (Bjørn Maaseide), 26,5%
 • Sandnes Finans AS (Erik Isaksen), 14,9%
 • Sveinung Byberg, 10,4%
 • Kari Bjerk, 7,6%
 • Optimi Consulting AS (Jostein Puntervoll), 6,9%
 • Andre, 33,7%