Kontaktskjema

Hovedkontor                                                                                                                                           

Kraft Finans AS
Postboks 1063
4391 Sandnes
Org. nr. 982986141MVA
Tlf. 51977440
Email: resepsjon@kraftfinans.no

                                                                                                     

Vi gjør oppmerksom på at telefonsamtaler til og fra Kraft Finans blir tatt opp på bånd. Ytterligere informasjon knyttet til dette finnes i våre alminnelige forretningsvilkår som er tilgjengelig her.